Chương trình "Lộc xuân Kỷ Hợi - Thuận lợi cả năm" của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt từ ngày 05/01/2019 đến ngày 05/4/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Nội dung chi tiết chương trình: Lộc Xuân Kỷ Hợi – Thuận lợi cả năm
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 05/4/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tại các Phòng giao dịch Bưu điện và bộ phận giao dịch Bưu điện tại các Phòng giao dịch nâng cấp từ Phòng giao dịch bưu điện của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Thông tư số 43/2015/TT-NHNN
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: