Chương trình "Lì xì đỏ may mắn (Red Lucky Envelope)" của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thời trang Tổng hợp Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 10/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thời trang Tổng hợp
Nội dung chi tiết chương trình: Lì xì đỏ may mắn (Red lucky envelope)
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 10/12/2018
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files\PHP\v7.1\ext\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.

$_GET = [
    'tin-tuc' => 'chuong-trinh-li-xi-do-may-man-red-lucky-envelope-cua-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-thoi-trang-tong-hop-tu-ngay-18012019-den-ngay-10122018',
];