Chương trình "Lì xì đỏ may mắn (Red Lucky Envelope)" của Công ty Cổ phần thể thao Booth Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 10/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thể thao Booth
Nội dung chi tiết chương trình: Lì xì đỏ may mắn (Red lucky envelope)
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 10/12/2018
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: