Chương trình "Khuyến mại dịch vụ Kết quả xổ số " của Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 02/02/2020

Tên thương nhân thực hiện: Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Nội dung chi tiết chương trình: Khuyến mại dịch vụ Kết quả xổ số
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 02/02/2020
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: