Chương trình khuyến mại "30 triệu GB data cho mọi người" do Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện.

  1. Tên thương nhân thực hiện: Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội
  2. Nội dung chi tiết chương trình: Nội dung chi tiết chương trình
  3. Thời gian thực hiện khuyến mại: 18/07/2018 - 18/10/2018
  4. Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: