Chương trình "Khai Xuân Cùng P&G Việt Nam" của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 12/4/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: Khai Xuân Cùng P&G Việt Nam
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 12/4/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Thực hiện tại 10 tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: