Chương trình "Hội nghị khách hàng Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y" của Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y t ừ ngày 08/11/2018 đến ngày 31/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y

Nội dung chi tiết chương trình: Hội nghị khách hàng Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 31/12/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Bình, Bắc Ninh.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: