"Chương trình hoạt náo hỗ trợ doanh số Quý 2/2018 nhãn hàng Saigon" của Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn từ 24/7/2018 - 03/10/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn

Nội dung chi tiết chương trình: “Chương trình hoạt náo hỗ trợ doanh số Quý 2/2018 nhãn hàng Saigon”

Thời gian thực hiện khuyến mại: 24/7/2018 - 03/10/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các tỉnh khu vực miền Bắc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: