Chương trình "Heo vàng may mắn" của Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 05/03/2019

Tên thương nhân thực hiện: Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Nội dung chi tiết chương trình: Heo vàng may mắn
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 05/03/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: