Chương trình "Hè rực rỡ - Trúng Maldives trong mơ" của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 31/5/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa
Nội dung chi tiết chương trình: Hè rực rỡ - Trúng Maldives trong mơ
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 31/5/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: