Chương trình "Hát thả ga – Trúng xe tay ga" của Công ty TNHH Giải pháp A Plus từ ngày ngày 02/11/2018 đến ngày 30/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Giải pháp A Plus

Nội dung chi tiết chương trình: Hát thả ga – Trúng xe tay ga

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 0:00:00 ngày 02/11/2018 đến 23:59:59 ngày 30/01/2019 (90 ngày)

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: