Chương trình "Hành trình Tết yêu thương - Tuần vàng 4" của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Nội dung chi tiết chương trình: Hành trình Tết yêu thương - Tuần vàng 4
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: 70 chi nhánh BIDV thuộc 2 khu vục Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: