Chương trình "Hành trình Tết yêu thương - Tuần vàng 3" của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Nội dung chi tiết chương trình: Hành trình Tết yêu thương - Tuần vàng 3
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: 32 chi nhánh BIDV thuộc 2 khu vục: Động lực phía Bắc và Động lực phía Nam 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: