Chương trình "Hành trình Tết yêu thương - Tuần vàng 1" của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Nội dung chi tiết chương trình: Hành trình Tết yêu thương - Tuần vàng 1

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: 42 chi nhánh BIDV thuộc 3 khu vục Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: