Chương trình "Hành trình Tết yêu thương - Theo miền" của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Nội dung chi tiết chương trình: Hành trình Tết yêu thương – theo miền

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: 188 chi nhánh BIDV trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: