Chương trình "Hái Lộc Đầu Xuân" của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà
Nội dung chi tiết chương trình: Hái Lộc Đầu Xuân
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: