Chương trình "Hái lộc đầu năm" của Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam Từ ngày 06/02/2019 đến ngày 09/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: HÁI LỘC ĐẦU NĂM
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 06/02/2019 đến ngày 09/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: 13 Trung tâm Lotte Mart tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: