Chương trình "GỬI BẠN, VẠN SỰ HANH THÔNG" (Bốc thăm lì xì) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 13/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt
Nội dung chi tiết chương trình: GỬI BẠN, VẠN SỰ HANH THÔNG
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 13/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: