Chương trình "Du lịch năm châu cùng ngoại hối Eximbank" của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam từ 01/8/2018 - 31/10/2018

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Du lịch năm châu cùng ngoại hối Eximbank

Thời gian thực hiện khuyến mại: 01/8/2018 - 31/10/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: