Chương trình "Đón xuân sang - Rước heo vàng" của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ từ ngày 01/01/2019 đến 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ 
Nội dung chi tiết chương trình: Đón xuân sang- Rước heo vàng
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/01/2019 đến 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống bán lẻ Viettel trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: