Chương trình "Đón xuân rộn ràng - hàng ngàn Fim+ hay" của Công ty Cổ phần Fim Plus Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 10/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Fim Plus
Nội dung chi tiết chương trình: Đón Xuân Rộn Ràng – Hàng Ngàn FIM+ hay
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 10/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: