Chương trình "Đón tết nhận vàng, Xem ngàn phim+ hot" của Công ty Cổ phần Fim Plus Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 28/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Fim Plus
Nội dung chi tiết chương trình: Đón Tết nhận vàng - Xem ngàn Fim+ Hot
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 28/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: