Chương trình "Đón Noel ấm áp cùng thẻ Agribank" của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Đón Noel ấm áp cùng thẻ Agribank

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: