Chương trình "DHG Pharma 45 năm vì cuộc sống khỏe đẹp hơn - Khởi động" của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Nội dung chi tiết chương trình: DHG Pharma 45 năm vì cuộc sống khỏe đẹp hơn - Khởi động
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: