Chương trình "Đăng ký thẻ vay - Quay số trúng ngay" của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt từ ngày 25/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Nội dung chi tiết chương trình: ĐĂNG KÝ THẺ VAY - QUAY SỐ TRÚNG NGAY
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 06/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: