Chương trình "Cùng dàn sao tháng ba khám phá vùng đất mới" của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Tên thương nhân thực hiện: Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ 
Nội dung chi tiết chương trình: Cùng dàn sao tháng ba khám phá vùng đất mới
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống bán lẻ Viettel trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: