Chương trình "Chương trình tiệc họp mặt khách hàng" của Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Chương trình tiệc họp mặt khách hàng

Thời gian thực hiện khuyến mại: 27/4/2019-05/8/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Quảng Bình, Quảng Trị
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: