Chương trình "Chương trình khuyến mại hệ thống siêu thị Vinmart" của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam từ ngày 23/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Chương trình khuyến mại hệ thống siêu thị Vinmart

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 23/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các siêu thị Vinmart tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: