Chương trình "Chương trình khuyến mại hệ thống siêu thị Aeon" của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam từ ngày 18/12/2018 đến ngày 09/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Chương trình khuyến mại hệ thống siêu thị Aeon

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 09/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Siêu thị Aeon tại các tỉnh và thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: