Chương trình "Chương trình bán hàng Chào Xuân Kỷ Hợi" của Công ty Cổ phần PSC Hà Nội từ ngày 22/11/2018 đến ngày 30/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần PSC Hà Nội

Nội dung chi tiết chương trình: Chương trình bán hàng Chào Xuân Kỷ Hợi

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 30/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: