Chương trình "Chương trình 100 Lộc May – Vi Vu Thượng Hải" của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) từ 01/01/2019 đến ngày 16/04/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Nội dung chi tiết chương trình: Chương trình 100 Lộc May – Vi Vu Thượng Hải
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/04/2019, trong đó ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trong thời gian từ 01/01/2019 đến ngày 10/04/2019, ngày Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) chấp thuận hợp đồng bảo hiểm không trễ hơn ngày 16/04/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: