Chương trình "Chỉ cần mẹ vui: Cùng VinID rinh VinFast về nhà" của Công ty Cổ phần VinID từ ngày 01/01/2019 đến ngày 24/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần VinID
Nội dung chi tiết chương trình: Chỉ cần mẹ vui: Cùng VinID rinh VinFast về nhà
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 24/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: