Chương trình "Chào Xuân 2019" của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 28/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Nội dung chi tiết chương trình: Chào xuân 2019
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 28/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: