Chương trình "Chào tháng 11" của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel - Trung tâm bán lẻ từ ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel - Trung tâm bán lẻ

Nội dung chi tiết chương trình: Chào tháng 11

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: