Chương trình "Chào Janus Đón Hè Sang, Quà Ngập Tràn" của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Từ ngày 12/4/2019 đến ngày 12/6/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: Cùng Janus Đón Hè Sang, Quà Ngập Tràn
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 12/4/2019 đến ngày 12/6/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: