Chương trình "CÂU LẠC BỘ COMFORT - ĐẲNG CẤP NƯỚC HOA THIÊN NHIÊN" của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: CÂU LẠC BỘ COMFORT – ĐẲNG CẤP NƯỚC HOA THIÊN NHIÊN

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các chợ thuộc tỉnh Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: