Chương trình "Cào là trúng" của Công ty Cổ phần Dayone đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam từ Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dayone đăng ký thực hiện khuyến mại cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.

Nội dung chi tiết chương trình: Cào là trúng

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: