Chương trình "Cào hăng say - trúng liền tay" của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II Từ ngày 06/4/2019 đến ngày 31/7/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II
Nội dung chi tiết chương trình: Cào hăng say - trúng liền tay
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 06/4/2019 đến ngày 31/7/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: 28 tỉnh, thành phố
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: