Chương trình "Biệt đội siêu năng lượng Energizer" Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà từ ngày 13/12/2018 đến ngày 31/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà

Nội dung chi tiết chương trình: Biệt đội siêu năng lượng Energizer

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 13/12/2018 đến ngày 31/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: