Chương trình "Bật bia Saigon Special lên lộc tiền tỷ" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

Tên thương nhân thực hiện: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

Nội dung chi tiết chương trình: Bật bia Saigon Special lên lộc tiền tỷ  

Thời gian thực hiện khuyến mại: 26/4/2019-26/6/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: