Chương trình "Ăn gà trả vàng" của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jollibee Việt Nam từ ngày 02/01/2019 đến ngày 26/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jollibee Việt Nam
Nội dung chi tiết chương trình: Ăn gà trả vàng
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 26/01/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống các cửa hàng Jollibee của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jollibee Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thực phẩm Goldstar trên toàn quốc 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: