Chương trình "Ăn diện cùng Choco.Pie" của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực Phẩm Orion Vina từ ngày 22/11/2018 đến ngày 30/01/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực Phẩm Orion Vina

Nội dung chi tiết chương trình: Ăn diện cùng Choco.Pie

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 30/01/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: