Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2014 - 2015

Năm 2015 kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện vai trò điều phối hệ thống xúc tiến thương mại trên cả nước. Cùng với sự ra đời của Cục Xúc tiến thương mại, hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là xúc tiến xuất khẩu Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong 15 năm qua, đóng góp một phần đáng kể trong thành tích chung về phát triển xuất khẩu của cả nước.

Với chức năng tham vấn và thực hiện chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu, từ năm 2009, Cục Xúc tiến thương mại đã tổ chức thực hiện Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu thường niên với mục đích nghiên cứu ngành hàng và thị trường trong mối liên quan với các hoạt động xúc tiến thương mại để từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị về chính sách phát triển xuất khẩu.

Ngoài việc đánh giá và dự báo về một số thị trường và ngành hàng xuất khẩu tiềm năng, Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2014 – 2015 tổng kết và đánh giá các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu trên cả nước nói chung, và giới thiệu các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu biểu của năm 2014 nói riêng... Từ đó, Cục Xúc tiến thương mại kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp biết và tiếp xúc với các chương trình một cách rộng rãi nhằm giới thiệu những hoạt động tiêu biểu và hiệu quả, đồng thời gợi mở các phương hướng giúp thúc đẩy hoạt động và đóng góp của mạng lưới xúc tiến thương mại cho xuất khẩu nói chung.

Cục Xúc tiến thương mại và nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia kinh tế và xúc tiến thương mại, các Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các Trung tâm xúc tiến thương mại, các Hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đã nhiệt tình cung cấp thông tin và giúp đỡ Cục Xúc tiến thương mại và nhóm nghiên cứu trong quá trình thu thập thông tin và xây dựng báo cáo này.

Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2014-2015 là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại và nhóm chuyên gia tư vấn trong nước. Tuy nhiên, trong điều kiện còn hạn chế về nhân lực và thời gian, Báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Cục Xúc tiến thương mại rất mong nhận được những đóng góp và phản biện xây dựng từ các độc giả, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ và chuyên gia trong mạng lưới xúc tiến thương mại cũng như bản thân các doanh nghiệp để chất lượng Báo cáo ngày càng được nâng cao, đóng góp thiết thực vào việc tạo dựng nền tảng hoạch định chính sách phát triển xuất khẩu và đề xuất các giải pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: