Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014

Thực hiện chức năng tham vấn và thực hiện chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu, từ năm 2009, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức thực hiện Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu thường niên với mục đích nghiên cứu các ngành hàng và thị trường, từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển xuất khẩu.

Ngoài việc đánh giá và dự báo về một số thị trường và ngành hàng xuất khẩu tiềm năng, Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014 tiếp tục triển khai ứng dụng bộ công cụ đánh giá giúp nâng cao năng lực của các Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương. Kết quả đánh giá được thể hiện trong Báo cáo giới thiệu về những hướng đi, cách làm điển hình, hiệu quả, có thể được tham khảo, ứng dụng trong mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại trên cả nước, đồng thời gợi mở các phương hướng phát triển công tác xúc tiến thương mại.

Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014 là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương với nhóm chuyên gia từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) Geneva và nhóm chuyên gia tư vấn trong nước. Tuy nhiên, trong điều kiện còn hạn chế về nhân lực và thời gian, Báo cáo khó tránh khỏi có những thiếu sót. Cục Xúc tiến thương mại rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản biện xây dựng từ các độc giả, các nhà nghiên cứu và các cán bộ và chuyên gia trong mạng lưới các cơ quan xúc tiến thương mại cũng như các doanh nghiệp để chất lượng Báo cáo ngày càng được nâng cao, đóng góp thiết thực vào việc hoạch định chính sách thương mại và đề xuất các giải pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu này từ các cơ quan và doanh nghiệp.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: