Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2011 - 2012

Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2011-2012 do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương thực hiện nhằm đánh giá năng lực xúc tiến xuất khẩu của doanh nghiệp và năng lực của các tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM) và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.

Với chức năng tham vấn và thực hiện chính sách thương mại trong lĩnh vực XTTM và phát triển xuất khẩu, từ năm 2009, Cục XTTM đã tổ chức thực hiện Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu thường niên với mục đích xem xét lại ngành hàng và thị trường, từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị chính sách xuất khẩu. Khác với các báo cáo năm trước, ngoài việc đánh giá xuất khẩu của Việt Nam về mặt hàng và thị trường, Báo cáo năm nay còn mở rộng đánh giá thông qua điều tra Doanh nghiệp xuất khẩu, điều tra các Trung tâm XTTM địa phương, các Hiệp hội và các Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài để thấy được năng lực mạng lưới XTTM và hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như năng lực XTTM tại chính các doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2011, công bố vào quý I năm 2012, Cục XTTM đã nhận được những góp ý chân thành và có giá trị từ phía các Tổ chức, các Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các Hiệp hội, các Trung tâm XTTM địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu này từ các cơ quan và doanh nghiệp.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: