Tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu

Ngày 13/01/2022, Cục Xúc tiến thương mại khai mạc Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu và doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế ngành dệt may và nông sản, thực phẩm năm 2022 từ ngày 13 đến 18 tháng 12 năm 2022. Khóa tập huấn nằm trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực XTTM cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt nhóm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tiếp cận thị trường xuất khẩu, do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại TFO Canada tổ chức.

Tham dự Chương trình, Cục XTTM và TFO Canada đã phối hợp mời các giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong nước và các chuyên gia quốc tế tham gia chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến xác định thị trường, xây dựng và chuẩn bị kế hoạch tiếp cận thị trường và xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường lớn, cũng như gợi mở những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong phát triển xuất khẩu bền vững như bình đẳng giới, môi trường và biến đổi khí hậu, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Khóa tập huấn sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có cách tiếp cận thị trường đúng hướng, chuẩn bị tốt các kế hoạch, công tác phát triển thị trường xuất khẩu, tìm cách khắc phục khó khăn, gián đoạn về thị trường hiện nay, cũng như sẵn sàng khai thác các cơ hội thị trường ngay khi dịch bệnh được kiểm soát ổn định.

Với nhiều nội dung thiết thực, khóa tập huấn đã thu hút được hơn 100 doanh nghiệp trong hai lĩnh vực nông sản, thực phẩm và dệt may tham dự cũng như tiếp tục nhận sự tư vấn, hỗ trợ của Cục XTTM trong triển khai hoạt động xúc tiến xuất khẩu giai đoạn tới. Đây cũng là 2 nhóm ngành hàng Việt Nam giàu tiềm năng, được đánh giá có khả năng tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTTP, EVFTA, RCEP, đáp ứng nhu cầu thị trường cả trong và sau Covid-19.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho khóa tập huấn này, từ năm 2021, Cục XTTM đã tổ chức khóa đào tạo, hội thảo về thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, chia sẻ kiến ​​thức và kỹ năng để phát triển các chương trình xúc tiến thương mại đáp ứng giới cho cán bộ/chuyên gia của một số hiệp hội, tổ chức XTTM trên cả nước nhằm xây dựng mạng lưới giảng viên có năng lực, có trình độ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thương mại hiệu quả, bền vững, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Các cán bộ được đào tạo sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp để cải thiện năng lực tiếp cận thị trường, đáp ứng các tiêu chí sẵn sàng xuất khẩu, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu hiệu quả. Cách tiếp cận chuyên sâu và bài bản và theo mô hình chuỗi như vậy đang được Cục Xúc tiến thương mại tăng cường áp dụng nhằm đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng các hoạt động có tính nền tảng, bền vững.