Mời đăng ký tham gia Tập huấn kỹ năng, giải pháp đưa sản phẩm nông sản vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại Phú Thọ

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công thương giao tại Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương tổ chức lớp Tập huấn “Kỹ năng, giải pháp đưa sản phẩm nông sản vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi”;

Lớp Tập huấn kỹ năng, giải pháp đưa sản phẩm nông sản vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội tiếp cận kênh phân phối hiện đại, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản. Đồng thời trợ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến sản phẩm nông sản nắm bắt cách thức nghiên cứu thị trường, tạo dựng hình ảnh sản phẩm; chính sách truyền thông, khuyến mãi, hậu mãi cho sản phẩm để đủ tiêu chuẩn bán hàng vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi; từ đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm nông sản của tỉnh Phú Thọ.

1. Thời gian: 02 ngày (từ ngày 01-02/4/2021); khai giảng 8h00 ngày 01/4/2021.

2. Quy mô: Tổ chức 01 lớp (50-60 học viên).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương (Số 28B, đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Nội dung đào tạo:   

- Đào tạo ngắn hạn về kỹ năng, giải pháp đưa sản phẩm nông sản vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Hướng dẫn các quy định, tiêu chuẩn cung ứng nông sản vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

- Tư vấn giải pháp cải thiện điều kiện sản xuất, chất lượng, cách thức nghiên cứu thị trường; hướng dẫn các quy trình thủ tục đưa vào các điểm bán thuộc hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

5. Đối tượng tham gia: Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các Hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và các đối tượng khác quan tâm.

6. Giảng viên: Là các giảng viên có trình độ, uy tín, nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và xúc tiến thương mại.

7. Kinh phí: Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo và được cung cấp tài liệu, đồ dùng học tập. Các chi phí khác (ăn, ở, đi lại...), đơn vị cử cán bộ tham gia chi trả.

8. Các nghĩa vụ của học viên khi tham gia:

- Đăng ký tham gia khóa học với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương (Đơn vị tổ tổ chức tập huấn).

- Tự trang trải 100% các chi phí ăn, ở và đi lại...

- Tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học.

9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia:

Đăng ký danh sách tham gia khóa đào tạo với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương (qua phòng Xúc tiến thương mại).

Bản đăng ký theo mẫu đính kèm (tại đây).

10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Các đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn gửi danh sách đăng ký về địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương;

Địa chỉ cơ quan: Số 28B, đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103. 638999; fax: 02103. 841767

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Cán bộ phòng XTTM.

Điện thoại: 0987642071; email: kimdung231984@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của Quý doanh nghiệp, Hợp tác xã./.