Mời tham dự “Triển lãm trực tuyến Iran” từ ngày 23/02 – 10/03/2021

Triển Lãm trực tuyến Iran (Iran Virtual Expo) sẽ được tổ chức từ ngày 23/02/2021 đến ngày 10/03/2021 trên nền tảng trực tuyến. Đây là triển lãm trực tuyến đầu tiên và lớn nhất tại Iran trong ngành thương mại, công nghiệp, mỏ, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, KBFs, dịch vụ xuất bản và truyển thông.

Mọi thông tin đăng ký tại: www.iranvirtualexpo.com

Liên hệ: +982188175232; +982188175053

Email: info@iranvirtual.com