Giới thiệu Ấn phẩm "Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ"

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston - Hoa Kỳ biên soạn và giới thiệu ấn phẩm "Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ" tới cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quan tâm đến hoạt động kinh doanh và xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Đây là một ấn phẩm dưới dạng sách điện tử, Quý bạn đọc quan tâm xin xem chi tiết tại đường dẫn dưới đây : Nội dung ấn phẩm "Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ"