Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ngành Da giầy và Túi xách Việt Nam tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1967/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020, Hiệp hội Da giầy – Túi xách Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình ‘Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ngành Da giầy và Túi xách Việt Nam tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm”, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Hỗ trợ cung cấp thông tin giúp các doanh nghiệp ngành Da giầy Túi Xách nâng cao năng lực thực thi các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thông qua việc tận dụng các cơ hội từ các hiệp định này.

2. Quy mô: Dự kiến 100 -140 người của trên 70 doanh nghiệp.

3. Thời gian: 08h -17h, thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2020.

4. Địa điểm: Hội trường Phú Quốc 1, Tầng 2, Khách  sạn Continental Sài Gòn, 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Ngành hàng: Da giầy và Túi xách

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại có ngành hàng phù hợp mục tiêu chương trình.

7. Kinh phí: Các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ chi phí thông qua đơn vị chủ trì theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức Chương trình.

- Sau khi kết thúc chương trình, các doanh nghiệp tham gia phải gửi báo cáo kết quả (theo mẫu) về Ban thư ký Hiệp hội Da giầy - Túi xách Việt Nam.

 9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: Bản đăng ký tham gia (theo mẫu) có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp.

10. Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ về:

Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 1560

Người liên hệ: Ms.Nhung (0901518191),

Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com./.